Podcast

In het interbestuurlijke programma aardgasvrije wijken (PAW) van Binnenlandse Zaken, het Interprovinciaal Overleg, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn een aantal wijken in Nederland geselecteerd om, met ondersteuning van het programma, uit te vinden hoe we het beste of het snelste wijken van het aardgas kunt halen. Zodat we het aardgas in Groningen kunnen laten zitten waar het zit.

Voor het Thema Verbinden van Opgaven zoeken ze uit hoe je deze opgave voor een wijk kunt koppelen aan andere uitdagingen in die wijken. Denk bijvoorbeeld aan sociale cohesie of werkgelegenheid, maar ook onderhoud van het riool, veiligheid op straat, enz. Met ons praatten ze over Werkgelegenheid en Inclusiviteit.