Documentaire Nieuwe Aansluitingen

In 2021 werkten we mee aan de opnames van de documentaire Nieuwe Aansluitingen. Deze documentaire is onderdeel van het onderzoeksproject van stadssocioloog Irene Bronsvoort. Het onderzoek gaat over de vraag hoe burgerbetrokkenheid bij de energietransitie vorm en betekenis krijgt in de wijk. En welke invloed dit heeft op bewoners. Om zo tot inzichten te komen hoe overheden, initiatieven en bewoners beter met elkaar kunnen samenwerken aan de energietransitie in de wijk.