Drie nieuwe zonnedaken!

In 2020 installeerden wij voor het eerst een dak van energiecoöperatie Blijstroom. Het was voor ons allemaal nieuw, niemand had hiervoor op deze manier samengewerkt om de energietransitie nog lokaler te maken. Met mensen uit de wijk en stad die speciaal opgeleid worden voor het installeren van de zonnepanelen voor een energiecoöperatie van lokale mensen. Het werd een groot succes! Mede door de flexibiliteit en het vertrouwen van alle partijen en zeker ook de deelnemers die hebben meegewerkt.
Hierna was het even stil, vooral voor de buitenwereld, want er werd hard gewerkt; aan de oprichting van Energie van Rotterdam, het platform voor Rotterdamse energiecoöperaties. Zij moeten het opzetten van nieuwe Rotterdamse coöperaties versnellen en professionaliseren. En tegelijkertijd de projectontwikkeling op zich nemen van 90 daken in de stad. En hoe mooi als we die daken dan ook laten installeren door lokale mensen. Het vroeg allemaal wat meer doorzettingsvermogen dan we vantevoren hadden gedacht. Stonden we in de zomer nog samen op de daken in het centrum van de stad, tijdens de Rotterdamse dakendagen, om de samenwerking te vieren. Zagen we aan het einde van de zomer een deel van het team van EvR weer vertrekken vanwege de lastige business cases en vertragingen in de processen waardoor het budget sneller op dreigde te raken.
In het najaar van 2022 gingen we dan toch écht weer het dak op! In heel korte tijd hebben we 3 daken gerealiseerd voor de Delfshaven Energiecoöperatie, Blijstroom en ALEX Energie! Wat een topprestatie van het kersverse team; Moenne, Marlon, Kelvin, Inaho en Suleyman! Met de kundige en goede begeleiding van Ledura, de installateur, hebben zij de projecten tot een goed einde gebracht. Én laten zien dat WijkEnergie inderdaad Werkt! Dat smaakt naar meer en in 2023 gaan we nog 6 tot 9 daken op deze manier realiseren.